Drodzy byli Kolejarze i Sympatycy kolejnictwa!
Kiedyś aktywni zawodowo – Dziś poszukujący nowych zajęć i zainteresowań

Szanowni Państwo,

Z największą przyjemnością informujemy, że w naszym wspólnym Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ul. św. Filipa 6 - zrodziła się idea uruchomienia działalności dla i z udziałem Seniorów - pod nazwą: PROJEKT AKTYWIZACJI SENIORÓW u KOLEJARZY (w skrócie PASuK), który będzie realizowany w ramach celów statutowych Kolejowego Towarzystwa Kultury.
Organizatorom zależy na tym ażeby Dom Kultury Kolejarza w Krakowie stał się ośrodkiem, który zajmuje się również rozwojem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjno-zdrowotnego Seniorów ze środowiska kolejarskiego oraz jego sympatyków. Uczestnictwo w PASuK będzie doskonałą okazją do aktywnego, przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu, rozwoju zainteresowań, otwierania się na nowe doznania i doświadczenia, a także do nawiązywania i wzmacniania kontaktów towarzyskich.
Celem Projektu realizowanego pod hasłem „Żyj aktywnie i zdrowo” jest utrzymywanie aktywności osób nie zajmujących się pracą zawodową na co dzień, rozwijanie zainteresowań poznawczych i artystycznych, integracja i przeciwdziałanie samotności, propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc koleżeńska. Mile widziani są też Kolejarze Seniorzy – jeszcze aktywni zawodowo. PASuK to wspierane organizacyjnie przez KTK - samorządne grupy i formy rekreacyjno-edukacyjne, które gromadzić będą zainteresowanych w tematyczne sekcje, np:

  • Dawna i nowa kolej (odczyty, prezentacje, spotkania z interesującymi osobami)
  • Żyj zdrowo (odczyty i porady medyczne, zdrowa żywność, doradztwo i pomoc koleżeńska)
  • Poznaj swój Kraków i Polskę (spacery edukacyjne po mieście, zwiedzanie muzeów i zabytków, wycieczki krajoznawcze)
  • Tanecznym krokiem w 3-cią młodość (zajęcia taneczne, proste ćwiczenia ruchowe, organizowanie wieczorków tanecznych i balów)
  • Muzyka i śpiew ponad wszystko (wspólne śpiewanie znanych piosenek i nauka nowych, możliwość wykorzystania umiejętności gry na instrumentach muzycznych w grupie)
  • Malujmy razem (wzajemna nauka i warsztaty malarskie, mini plenery, wystawy, uczestnictwo w tworzącej się kolejarskiej grupy plastycznej „Pantograf”)
  • Towarzyski klub brydżowy (rozgrywki, „ brydżowe popołudnia”, nauka dla początkujących i doskonalenie umiejętności gry w brydża)
  • Rekreacja i zabawy sportowe (rozgrzewki, ćwiczenia, mini-mecze, zabawy ruchowe)
  • Spotkania koleżeńskie (możliwość organizowania biesiad raz/dwa razy w miesiącu lub prywatnych imprez okolicznościowych w Kawiarni Domu Kultury Kolejarza)

Zapisu do programu można dokonać bezpośrednio ze strony internetowej KTK www.ktkdkk.pl - zakładka PASuK lub przez kontakt z DKK Kraków, ul. św. Filipa 6 tel. 12 634 59 50, 505 241 248 e-mail: pasuk@ktkdkk.pl

PASuK już działa !


Program Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy zainaugurowaliśmy w dniu 13 kwietnia 2016 r. spotkaniem nt. wielkiej przebudowy linii kolejowych w Krakowie, którą przedstawił Piotr Majerczak, dyrektor Regionu w Centrum Realizacji Inwestycji PLK a następnie członek Zarządu PKP PLK S.A. Później spotkania grup PASuK’u odbywały się po kilka lub kilkanaście razy w roku aż do pandemii w 2020 roku, która na ponad dwa lata przerwała projekt. Ostatnio w ramach PASuK spotyka się w DKK „Sekcja Wspomnieniowa” złożona z b. członków Zespołu Tańca Ludowego SEMAFOR działającego w latach 1972-1991. Trwają także przygotowania do zebrania „Kolejarskiej Grupy” złożonej z osób, które pracowały w byłej PDOKP i uczestniczyły w imprezach organizowanych przez Dom Kultury Kolejarza.

Zapraszamy do PASuK Wszystkich, którzy chcą: oderwać się od stałych zajęć i utartych/nudnych czynności, wyrwać się z domu – by choć na chwilę żyć innym życiem i spotkać się ze znajomymi
.
Zarząd Kolejowego Towarzystwa Kultury